ONLINE FOGLALÁS


AJÁNLATKÉRÉS
FOGLALÁS TELEFONON
+36 30 201 5586
Térkép E-mail
6720 Szeged, Széchenyi tér 3. | Telefon: +36 62 478 278 | Mobil: +36 30 201 5586 | Fax: +36 62 478 278 | E-mail: info@tiszahotel.hu

Adatvédelmi szabályzat 4. sz. melléklet

Hozzájáruló nyilatkozat

Jogi személy szerződő partnerek természetes személy

képviselőinek elérhetőségi adatainak kezeléséhez

 

Képviselt jogi személy neve és címe:

Az érintett neve:

Beosztása:

Címe:

Telefonszáma:

email címe:

Online azonosítója, (ha van)

Információk

Adatkezelő:

Hotel Tisza Gold Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1024 Budapest, Fillér u. 6.

honlap:  www.tiszahotel.hu, www.tiszasporthotel.hu, www.alfahotelszeged.hu,. www.tiszacornerhotel.hu
e-mail:  info@tiszahotel.hu
képviselő: Balogh Andrea vezérigazgató

 

Az adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

A személyes adatok címzettje: A társaság ügyfélkapcsolatokat ellátó munkatársa

A tárolás, kezelés időtartama: A személyes adatok tárolásának időtartama az adatok tárolására jogszabályban meghatározott, illetve az az időtartam amíg az adatok kezelése jogos érdek érvényesítése szempontjából szükséges.

 

A személyes adatok – annak szükséges mértékéig – adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás, egyéb szállítás céljából a Magyar Postának vagy egyéb  postai, csomagküldő szolgáltatást végző cégeknek.

 

Tájékoztatás az érintett jogairól

 

Önnek joga van kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen illetve joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele a szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles, de felhívom figyelmét, hogy az adatszolgáltatás elmaradása megnehezíti a kapcsolattartást.

További részletes információt a társaság honlapjain található Adatvédelmi szabályzatban olvasható.

 

A fenti információkat megértetettem, tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.

 

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap

 

 

………………………..

aláírás